De preekstoel

De preekstoel 5 juli 2016

Marleen Gebruers

Marleen Gebruers werkt al 35 jaar als thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis, waarvan 30 jaar als afdelingshoofd. Haar functie bestaat er vooral in om een groep van 65 verpleegkundigen dagelijks aan te sturen, te coachen en het beste in hen naar boven te halen. Dit alles probeer ze te doen vanuit een Christelijke inspiratie: in elke mens zit iets goed, iedereen is gelijk. Zo wil ze Jezus naam mee waarmaken: "Ik zal er zijn voor u".

Lees hier de getuigenis van Marleen Gebruers

enkele foto's van Marleen Gebruers op de preekstoel