De preekstoel

De preekstoel 23 augustus 2016

Jacques Maes

Jacques Maes was 17 jaar lang advocaat en is nu al 16 jaar magistraat en voorzitter van de afdelin-gen Mechelen en Turnhout van de rechtbank van koophandel Antwerpen. Hij is vader van twee dochters die beiden actief zijn in de gemeenschap van Sant'Egidio. Het verbaast dan ook niet dat in het diepgelovige gezin dagelijks gebeden wordt. Zijn persoonlijk engagement uit zich vooral als bestuurslid van de vereniging Pro Petri Sede.

enkele foto's van Jacques Maes op de preekstoel