De preekstoel

De preekstoel 26 juli 2016

Didier Vanderslycke

Didier Vanderslycke is maatschappelijk werker en priester van het bisdom Antwerpen. Hij is coördinator van ORBIT vzw, een organisatie die inzet op interlevensbeschouwelijke ontmoeting, een rechtvaardig migratiebeleid, samenwerking in diversiteit en een effectieve aanpak van racisme. Een goed asielbeleid voor de vele vluchtelingen die in ons land aankomen ligt hem dan ook heel nauw aan het hart.

enkele foto's van Didier Vanderslycke op de preekstoel