24 mei 2012 : Weg van Maria

Over de figuur van Maria valt in het Nieuwe Testament niet zo veel te lezen. Haar naam komt voor in amper 20 verzen. Voor verhalen over haar ontvangenis en tenhemelopneming moet je buiten de Bijbel lezen.

Toch heeft deze vrouw haar stempel gedrukt op de contemplatieve beleving (heel veel kloosterorden dragen haar naam) en op de volksdevotie (rozenkrans, bedevaarten, kapellen, enz.). Ter ere van haar werden vele liederen gecomponeerd.

Deze avond is bedoeld voor wie Maria beter willen leren kennen. Het leven van een vrouw 'wier menselijkheid zo doorzichtig is geworden dat Gods werking in haar zichtbaar werd.'

Luc Devisscher (1959) is educatief medewerker van CCV Regio Vlaams-Brabant en contactpersoon voor de Katholieke Bijbelstichting (KBS) en uitgeverij Adveniat in Vlaanderen. Al meer dan 20 jaar is hij de vaste begeleider van meerdere bijbelgroepen in Vlaanderen.

Lees hier de syllabus van Luc Devisscher