Juli en augustus : De Preekstoel

Wat betekent het voor mij als ik zeg :

"Ik ben christelijk gelovig" ?

Negen sprekers nemen ons mee in hun persoon­lijke getuigenis. Creatief, gedurfd, spiegelend, actueel . . .

Elke spreker krijgt een half uur, niet meer en niet minder.

Nadien wordt u uitgenodigd in de tuin van de voormalige dekenij om, samen met de spreker, bij pot en pint nog een tijdje na te kaarten.

download de folder (pdf)
Vroege gasten kunnen vanaf 19:30 uur genieten van de mooie klanken van het orgel van de Waldetrudiskerk.


[dinsdag 2 juli]
Mark Janssens

Radiomaker Mark Janssens gelooft dat schoon­heid en religie onlosma­ke­lijk met elkaar ver­bon­den zijn. Esthetiek brengt ons in contact met het wezenlijke, net als goedheid. En ons geloof wordt mee gevormd door de wegen die we gaan, de men­sen die onze we­gen krui­sen en de momen­ten van grote vreugde en diep ver­driet. Een biddende moeder verrijkt ons geloof veel meer dan een kijvende ide­o­loog. Uitein­delijk komt alles goed. Dat is God!

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 9 juli]
Karlijn Demasure

Karlijn Demasure is gewezen directeur van het Internationaal centrum voor seksueel mis­bruik in de Kerk aan de Pontificia Università Grego­ri­a­na in Rome, waar ze ook professor is. Als wereldautoriteit in haar vakgebied com­­­mu­ni­ceert ze heel open en helder over de pro­blemen in de kerk en over haar femi­nistische opvattingen binnen dit instituut.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 16 juli]
Albert de Ghellinck

In 2019 maakte Albert de Ghellinck, ex-kan­ker­patiënt uit Noorderwijk, samen met Gust en de twee ezels Boris en Noortje, een pelgrims­tocht naar Santiago de Compos­tel­la, met tus­sen­stops in Maria-oorden, zoals de ­ka­the­­draal van Antwer­pen, Scher­pen­­heu­vel, Banneux, Beau­raing en Lourdes. Cen­traal stond het steu­nen van kan­ker­patiën­ten. Een geloof in de voor­zie­nig­­heid en gebed hebben hen geholpen deze tocht tot een goed einde te brengen.

Lees de getuigenis van Albert de Ghellinck
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 23 juli]
Griet Smaers

Advocate Griet Smaers is een Kempen­se po­litica met een onvoor­waar­delijk geloof in de christendemocratie. In het parlement streed ze onder meer voor genderquota. Als sche­pen in Geel neemt ze heel plichtsbewust haar sociale be­voegd­­heden ter harte. Hier­door zorgt ze er mee voor dat haar woon­plaats de warme reputatie van 'barmhartige stede' in ere houdt.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 30 juli]
Anaïs Fayt

De 32 jarige Anaïs Fayt werkt sinds 2014 bij jongerenpastoraal IJD Antwerpen. Ze heeft 15 jaar ervaring als vormselcatechist, is mas­ter in de wijsbegeerte en bachelor in de theologie en ze bouwt als teamlid mee aan de pastora­le een­heid H. Christoffel. Maar het is toch vooral in de een­­voud van het ge­beds­leven en in haar ge­­sprekken met jongeren vanuit de bijbel en de eucharistie dat ze leeft en werkt.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 6 augustus]
Nico Peeters

Geloven is voor Nico Peeters een rebelse life­sty­le in de huidige samenleving. Het is een zoektocht naar God en een confrontatie met zichzelf, waar­bij eerlijkheid aan de basis ligt. Het gaat om een levenshouding waarin hij als jongerenpastor en leer­kracht probeert een verbinding te zijn tussen de religieuze we­reld en seculier Vlaanderen.

Lees de getuigenis van Nico Peeters
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 13 augustus]
Tertius Venter

De Zuid-Afrikaan Tertius Venter is een sociaal be­­wo­gen plastisch chirurg die zich als voltijds vrij­wil­liger inzet voor de allerarmsten op het drij­vend hospitaal "Mercy Ships". Hij is een top­chi­rurg, maar ook een bijzonder fijnzin­ni­g man, die resoluut koos voor een dienend le­ven. Zijn quasi onwaarschijnlijk verhaal, dat hij op de preekstoel in het Afrikaans zal bren­gen, gaat dan ook recht naar het hart.

Lees de getuigenis van Tertius Venter
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 20 augustus]
Nadia Nsayi

Nadia Nsayi is een jonge Congolees-Belgische vrouw, die als beleidsme­de­wer­ker werkt bij Pax Christi en bij Broederlijk Delen. Als Congo-expert heeft ze een gezaghebbende stem en richt ze zich tot Belgische en Europese beleidsmakers om Centraal-Afrika op de politieke agenda te plaatsen en om het beleid te beïnvloeden. Ze sensibiliseert de publieke opinie op een prikkelende manier in lezingen en debatten.

Lees de getuigenis van Nadia Nsayi
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 27 augustus]
Frank Judo

Frank Judo is advocaat en lid van de Hoge Raad voor Justitie. Hij koppelt zijn juridische ken­­nis aan een ragfijn taalgebruik. Zijn affi­ni­teit met de Ne­der­­land­se taal geeft hij onder meer vorm als se­cre­taris van het Algemeen Neder­lands Verbond (ANV). Deze veelzijdige spreker is te­vens histori­cus, filosoof en een door­voeld christelijk denker.

Lees de getuigenis van Frank Judo
Bekijk enkele foto's