Juli en augustus : De Preekstoel

Wat betekent het voor mij als ik zeg :

"Ik ben christelijk gelovig" ?

Negen sprekers nemen ons mee in hun persoon­lijke getuigenis. Creatief, gedurfd, spiegelend, actueel . . .

Elke spreker krijgt een half uur, niet meer en niet minder.

Nadien wordt u uitgenodigd in de tuin van de voormalige dekenij om, samen met de spreker, bij pot en pint nog een tijdje na te kaarten.

download de folder (pdf)
Vroege gasten kunnen vanaf 19:30 uur genieten van de mooie klanken van het orgel van de Waldetrudiskerk.


[dinsdag 4 juli]
Mgr. Luc Van Looy

Mgr. Luc Van Looy is een Kempenzoon, afkomstig uit Tielen, zoon van Don Bosco én wereldburger. Hij was gedurende ongeveer 20 jaar missionaris in Korea, werkte nadien in het hoofdbestuur van de salesianen in Rome en bezocht hun huizen over de hele wereld. In 2004 werd hij bisschop van Gent. Ook daar is hij onvermoeibaar op weg om mensen te ontmoeten. Hij is, zoals de titel van zijn boek zegt: "Netwerker van God voor de mensen". Zo probeert hij herder te zijn in de geest van Don Bosco en in de lijn van paus Franciscus.

Lees de getuigenis van Mgr. Luc Van Looy
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 11 juli]
Broeder Frédéric

Broeder Frédéric is lid van de gemeenschap Tibériade in Lavaux-Sainte-Anne. Een veertigtal broeders en zusters proberen er hun leven aan God te wijden in een Franciscaanse spiritualiteit, gebaseerd op vier pijlers: gebed, broederlijkheid, handenarbeid en verkondiging. Broeder Frédéric sloot zich in 2002 aan bij dit avontuur en vertaalt er zijn vurigheid voor God in zijn opdracht als novicemeester, verantwoordelijke van de boerderij en in talrijke missieopdrachten.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 18 juli]
Steven Vanackere

Senator en gewezen minister Steven Vanackere is nog uit het hout van de echte staatsmannen gesneden: erudiet, welbespraakt en verantwoordelijk. Als academisch beheerder van de KUL geeft hij in publicaties en op sociale media steeds zijn uitgesproken, maar weldoordachte mening. Met zijn zwierige, geïnspireerde pen formuleert hij kritische en heldere gedachten. Op de preekstoel schuift hij de gordijnen opzij en geeft hij je een inkijk in zijn christelijk geloof als levenswijze.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 25 juli]
Anja T'Kindt

Anja T’Kindt is sinds 2000 actief binnen 'De Ark', een leefgemeenschap voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. Door dicht bij deze mensen en dicht bij zichzelf te blijven, komt ze ook een stukje dichter bij God. God is zo niet enkel meer de Totaal Andere, maar ook de Heel Nabije, die samen met haar lacht, treurt, speelt en stilletjes en lieflijk in haar woont. Anja mag Christus ontmoeten in de kwetsbaarheid van anderen en in haar eigen kwetsbaarheid.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 1 augustus]
Zuster Rita Clauwaert

Als medestichteres van de Kleine Zusters van Nazaret in Gent stond zuster Rita Clauwaert aan de wieg van een nieuwe religieuze gemeenschap. Hun adagium luidt: verbondenheid en solidariteit met arbeiders en armen. Gebed, het delen in de arbeid, het zich vestigen in gewone huizen en 'er zijn' voor de mensen vormen de speerpunten van hun open gemeenschap. Dankzij deze onbaatzuchtige en liefdevolle Vlaamse zusters verspreidde dit gedachtengoed zich tot ver buiten onze landsgrenzen.

Lees de getuigenis van Zuster Rita Clauwaert
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 8 augustus]
Jes Bouwen

Jes Bouwen is de gelukkige vrouw van Patrick en fiere moeder van een groot en open gezin. Ooit was ze bezielde godsdienstleerkracht met een hoek af, nu is ze huis- en tuinvrouw, coördinator van vzw Het Leerke en bevoorrechte tochtgenote van mensen als vrijwillige gevangenisaalmoezenier in Hoogstraten. Jes heeft ook een passie voor bibliodrama, voor speelse manieren om (Bijbel) verhalen en zingeving te verkennen en voor creatief experimenteren.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 15 augustus]
Helena Nijns

Een mens is lichaam én Ziel, een vonk van onvoorwaardelijke, eeuwige, bezielde Liefde, elke dag geroepen om opnieuw te verrijzen tot een betere versie van zich-Zelf. Als Christen tracht Helena dit steeds te be-Licht-en, in zichzelf en in anderen, als leerkracht, als vrijwilliger en als Mens.

Lees de getuigenis van Helena Nijns
Bekijk de getuigenis op video
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 22 augustus]
Isi Bogaerts

Herentalsenaar Isi Bogaerts werkte als informaticus bij Umicore. Als gewezen voorzitter van de cultuurraad heeft hij een ruime culturele interesse en zijn vrije tijd vult hij nog steeds met theater en reisleiding. Hij bouwde een ruime kennis op rond de Europese, en voornamelijk Italiaanse kunststeden. Rome, de stad waar het Christendom zijn thuis heeft, inspireert hem nog steeds om ook de beleving van dit geloof een plaats te geven in zijn eigen leven.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 29 augustus]
An Depuydt

An Depuydt is 45 jaar oud, echtgenote, moeder van drie, en leerkracht fysica in OLV-Waver. Als doctor in de fysica was ze van kinds af heel rationeel ingesteld en helemaal niet geïnteresseerd in religie of spiritualiteit. Een 6-tal jaar geleden begon ze aarzelend en kritisch met mindfulness meditatie omdat haar bloeddruk chronisch te hoog was. Geleidelijk aan zorgde haar dagelijkse meditatie voor een complete transformatie en werd ze gelovig.

Lees de getuigenis van An Depuydt
Bekijk enkele foto's