Juli en augustus : De Preekstoel

Wat betekent het voor mij als ik zeg :

"Ik ben christelijk gelovig" ?

Negen sprekers nemen ons mee in hun persoon­lijke getuigenis. Creatief, gedurfd, spiegelend, actueel . . .

Elke spreker krijgt een half uur, niet meer en niet minder.

Nadien wordt u uitgenodigd in de tuin van de voormalige dekenij om, samen met de spreker, bij pot en pint nog een tijdje na te kaarten.

download de folder (pdf)
Vroege gasten kunnen vanaf 19:30 uur genieten van de mooie klanken van het orgel van de Waldetrudiskerk.


[dinsdag 3 juli]
Mark Tijsmans

Mark Tijsmans is acteur, zanger en schrijver van jeugdboeken en noemt zichzelf een gelukkig mens omdat hij van al zijn hobby’s zijn beroep heeft kunnen maken. Het nadeel hiervan is natuurlijk dat hij nu geen hobby’s meer heeft!

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 10 juli]
Saskia van den Kieboom

Saskia van den Kieboom (32) heeft gestudeerd en gewerkt in de theater- en kunstwereld. Sinds 2 jaar werkt ze voor de jongerenpastoraal van het bisdom Antwerpen en studeert ze theologie aan de KU-Leuven. In augustus stapt ze in het huwelijksbootje met Sjoerd. Het christelijk geloof is een bijzonder belangrijke rode draad in haar leven. Op de preekstoel zal ze daarover vertellen op een heel sprankelende en diepgaande manier.

Lees de getuigenis van Saskia van den Kieboom
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 17 juli]
Mieke Van Hecke

Na een loopbaan als juriste en huismoeder koos Mieke Van Hecke voor een politieke loopbaan. In 2004 werd ze door de Vlaamse bisschoppenconferentie benoemd tot directeur generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. Voor haar engagement, zowel in de jeugdbeweging en in de politiek als in haar huidige functie, geeft ze steeds haar overtuiging als christen aan als fundament van haar denken en handelen.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 24 juli]
Lisbet Lenaers

Lisbet Lenaers werd op haar 19de door een ongeval op haar kot helemaal rolstoelafhankelijk. Haar fysieke handicap houdt haar niet tegen om te werken, zich keihard te engageren en zelfstandig te wonen. Haar humor, doorzettingsvermogen en de levenskracht die ze uitstraalt, zijn bijzonder aanstekelijk. Op de preekstoel zal ze openhartig getuigen over haar geloof en ook over haar geworstel daarmee.

Lees de getuigenis van Lisbet Lenaers
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 31 juli]
Lucia Janssen

Lucia Janssen is al jarenlang gefascineerd door de wereld van de iconen. Stap voor stap verwierf zij de kunst van het icoonschrijven en het is dit vervaardigen of “schrijven” van iconen dat haar aanzet tot een ontmoeting met een hogere werkelijkheid.

Lees de getuigenis van Lucia Janssen
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 7 augustus]
Jeanne Devos

In de jaren '60 trad Jeanne Devos in het klooster bij de Zusters Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria. Als kind keek ze op naar Mahatma Gandhi en daarom wilde ze in India werken. De ellende die ze daar zag greep haar bijzonder aan en spoedig gaf ze haar oorspronkelijke doel van zieltjes winnen op en besloot ze de behoeftigen te helpen. Het contact met andere godsdiensten verruimde haar geest en alhoewel ze het Katholicisme nog steeds als inspiratiebron gebruikt, staat ze kritisch tegenover mensen die deze godsdienst als de enige ware beschouwen.

Lees de getuigenis van Jeanne Devos
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 14 augustus]
Martin Otten

Martin Otten is licentiaat in de toegepaste theologie. Vroeger werkte hij als godsdienstleraar en leerlingenbegeleider in de Handelsschool en in het Sint-Pietersinstituut in Turnhout. Momenteel doceert hij aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Antwerpen. Het is zijn bekommernis om met zoveel mogelijk mensen, op welk niveau ook, zijn enthousiasme voor de bijbelse teksten te delen en hen op een verstaanbare manier de krachtige rijkdom van de bijbelse verhalen te laten voelen.

Lees de getuigenis van Martin Otten
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 21 augustus]
Dorien Janssens

Dorien Janssens (26) studeerde godsdienstwetenschappen en orthopedagogie. Ze werkt momenteel in de psychiatrische thuiszorg en binnenkort als kersverse gevangenispastor. Het engagement voor jongeren zit haar in het bloed. Het christelijk geloof kreeg ze mee in het gezin waar ze opgroeide, maar in deze tijd is het niet vanzelfsprekend om te blijven geloven. Ze zal eerlijk getuigen over zoeken en balanceren op de rand tussen geloof en ongeloof.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 28 augustus]
Jürgen Mettepenningen

Jürgen Mettepenningen is theoloog en kerkhistoricus. Hij publiceerde enkele boeken over kerk en geloof, zoals "De Kerk bloost, pleidooi voor een gedurfder beleid", waarin hij pleit voor een sociaal geëngageerde Kerk, die openstaat voor discussie en die fouten durft toe te geven. In 2010 was hij drie maanden lang woordvoerder van aartsbisschop Léonard.

Bekijk enkele foto's