Juli en augustus : De Preekstoel

Wat betekent het voor mij als ik zeg :

"Ik ben christelijk gelovig" ?

Acht sprekers nemen ons mee in hun persoon­lijke getuigenis. Creatief, gedurfd, spiegelend, actueel . . .

Elke spreker krijgt een half uur, niet meer en niet minder.

Nadien wordt u uitgenodigd in de tuin van de voormalige dekenij om, samen met de spreker, bij pot en pint nog een tijdje na te kaarten.
[dinsdag 7 juli]
Rik Torfs

Rik Torfs is hoogleraar aan de KU Leuven en kerkjurist. Hij is een overtuigd Christen, maar in de opinieartikelen die hij schrijft in de Vlaamse pers neemt hij geen blad voor de mond wanneer hij zijn ongezouten mening geeft over het instituut dat de Katholieke Kerk is. Door zijn spitsvondige en fijne humor ontpopte hij zich ook als een "Bekende Vlaming" met regelmatige deelname aan diverse radio- en televisieprogramma's.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 14 juli]
Ward Kennes

Ward Kennes is licentiaat in de rechten, gespecialiseerd in het kerkelijk recht. Hij is burgemeester van Kasterlee en Vlaams Volksvertegenwoordiger. Ward ziet Gods betrokkenheid op mensen als een geschenk en tegelijkertijd een opdracht voor elke Christen gelovige. Zijn huwelijk en zijn gezin zijn hierin heel belangrijk voor hem, als hoeksteen, maar ook als toetssteen.

Lees de getuigenis van Ward Kennes

[dinsdag 21 juli]
Ad Goos

Ad Goos heeft jarenlang als orthoagoog in de zorgsector gewerkt. Zijn achtergrond als medewerker in een voorziening voor mensen met een beperking bracht hem tot het inzicht oog te hebben voor iemands mogelijkheden, eerder dan voor iemands beperkingen. "Zie je het of zie je het niet?". Met deze zin linkt hij zijn ontmoetingsverhalen met deze mensen aan de manier waarop Jezus mensen onbevooroordeeld en onbevangen benadert.

[dinsdag 28 juli]
Ina Koeman

Ina Koeman is stadspredikant en dominee voor de protestantse kerk in Antwerpen. Ze is er ook verbonden aan het Protestants Sociaal Centrum, waar ze werkt met vluchtelingen en straatbewoners. Ina Koeman roept ons op om dagelijks niet alleen de bijbel, maar ook de krant te lezen en om beiden te verbinden in de manier waarop wij in het leven staan en naar de mensen toegaan.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 4 augustus]
Piet Swerts

Piet Swerts is docent aan het Lemmensinstituut in Leuven en een internationaal befaamd componist. Een zwaar ongeval dat zijn jongste zoon meemaakte, krijgt in zijn levensloop een centrale plaats. Hij noemt het "het grootste obstakel" in zijn leven. Muziek is voor hem de zin van zijn leven. Piet Swerts gelooft, maar wat hij juist gelooft, of wat God is, daar is hij nog altijd niet uit. God is een vraagteken.

Lees de getuigenis van Piet Swerts
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 11 augustus]
Agnes Pas

Als voorzitster van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad en thans van Broederlijk Delen draagt Agnes Pas al jaren mee het beleid in kerkelijke organisaties. Daarnaast vindt ze in haar schrijven, schilderen en beeldhouwen een uitlaatklep voor gedachten en gevoelens die ze misschien in bestuurs- en vormingswerk minder kwijt kan. Uit haar werk blijkt hoe ze gedreven bezig is met de "kern van alle dingen". In haar expressief werk duidt ze op de "ruimte voor het mysterie" die ieder mens in zijn hart meedraagt en die het samenleven van mensen doordesemt.

[dinsdag 18 augustus]
Ronald Sledsens

Ronald Sledsens werd hij priester gewijd in 1983. In 1985 werd hij godsdienstleraar aan het Sint-Jozefinstituut te Kontich en van 1987 tot 1992 was hij professor pastoraal-theologie aan het Theologicum te Antwerpen. In 1993 werd hij inspecteur-adviseur voor het godsdienstonderwijs in het secundair en pedagogisch hoger onderwijs van het bisdom Antwerpen. Ronald Sledsens hecht grote waarde aan vriendelijke en warme aandacht voor de mensen en de ontwikkeling van een creatieve eigentijdse pastoraal die aan de rijkdom van wat er lokaal op geloofsvlak leeft niet voorbijgaat.

Lees de getuigenis van Ronald Sledsens
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 25 augustus]
Jan De Cock

Jan De Cock verbleef als ontwikkelingswerker in Latijns-Amerika en Afrika. Van straatopvoeder, onder meer bij lijmsnuivende jongeren in Chili, naar gevangeniswerker: het was maar een kleine stap. Hij trok in 2001-2002 wereldwijd langs zo'n honderd gevangenissen en liet zich vrijwillig opsluiten om 'van binnenuit' de polsslag te voelen van mannen en vrouwen achter de tralies. Over deze ervaringen schreef hij het boek 'Hotel Prison'.

Bekijk enkele foto's