14 februari 2020 : Kostbaar broos

Bénédicte Lemmelijn - Kostbaar broos

‘Alles van waarde is weerloos’, schreef Lucebert al lang geleden. Ook vandaag, in een drukke en vaak lawaaierige tijd, blijken deze woorden misschien méér dan ooit waarheid. In de paradox die de titel ‘kostbaar broos’ oproept, klinkt tegelijkertijd tragiek en weer­loosheid maar ook gedurfde authenticiteit en eerlijkheid. Broosheid die zich in overgave en vertrouwen blootgeeft en appelleert aan een antwoord in tedere geborgenheid en liefdevolle herbergzaam­heid.


Op kostbaar broze wijze laat Bénédicte Lemmelijn u, in bezinning en reflectie, in luisterlied en poëzie delen in haar biddend zingen of zingend bidden …


Bénédicte Lemmelijn is professor Oude Testament aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Van haar hand versche­nen verschillende boeken voor een breed publiek, alsook recent twee dichtbundels. Daarnaast is ze columniste in het weekblad Tertio en in de tijdschriften 
Ezra (Vlaamse Bijbelstichting) en Basis (ACV-COV Basisonderwijs).

op vrijdag 14 februari 2020 om 20:00 uur
 in de Lakenhal, Grote Markt Herentals

Tickets €12 (kassa), €10 (vvk), €6 (vrijetijdspas)


reservering via storting op BE46 7310 0896 8936 met vermelding van ”Kostbaar broos” en uw naam of via Café Brigand, Bovenrij 59 te Herentals (gesloten op ma en di)