29 oktober 2016
Franciscus spreekt, door Geert Fierens

Franciscus, een man van zijn tijd én van onze tijd, gepassioneerd door zijn medemens en zijn vriend Jezus. Ontdek doorheen vijf pakkende toespraken, in een hedendaagse avondvullende evocatie met licht, muziek en zang, hoe verfrissend en vernieuwend zijn woorden wel zijn.

Zaterdag 29 oktober 2016 om 20:00 uur
in de Sint-Antoniuskerk (Paterskerk), Kapucijnenstraat 13 te Herentals.

Kaarten kosten €10 in voorverkoop en €12 aan de kassa
€ 5 (vvk en kassa) voor houders van een vrijetijdspas.

Reservatie door storting op rekening BE46 7310 0896 8936 van Heilige Huisjes
met vermelding "Franciscus Spreekt", naam en aantal kaarten