Welkom op de website van Heilige Huisjes

Heilige Huisjes

Heilige Huisjes stelt zich tot doel om kunst en christelijk geloof bij elkaar te brengen en de onderlinge dialoog te bevorderen. Doorheen culturele evenementen en acties en vanuit inspirerende culturele en spirituele bronnen wil Heilige Huisjes mensen laten kennismaken met het christelijk geloof en aanzetten tot geloofsverdieping. Lees meer ...


29 mei 2015 : Jean Bosco Safari - Gospel

Vrij vertaald betekent het woord gospel "Goed Nieuws" of "Blijde Boodschap". De gospelmuziek ontstond in de Zuiderse Amerikaanse staten uit de ritmische liederen die de Afrikaanse slaven op de katoenplantages zongen om de pijn van het harde werk te verlichten. Geleidelijk werden deze gezangen ook mee opgenomen in de religieuze vieringen van de zwarte gemeenschappen. Het unifiërende karakter van de gospelsongs ligt enorm hoog. Het zorgt ervoor dat zowel de luisteraar als de zangers tegelijkertijd een intens ontroerende en opwindende beleving ervaren. Gospelsongs zijn gemaakt om mensen te verbinden in lief en leed en de thema's zijn altijd positief en hoopvol. Zo zorgt de gospel voor een perfect moment van één-zijn in een onperfecte wereld.

Jean Bosco Safari brengt samen met zijn zangers en muzikanten de goede boodschap doorheen de gospelmuziek op vrijdag 29 mei 2015 om 20:00 uur in de Sint-Niklaaskerk van Morkhoven.

Kaarten kosten €15 in voorverkoop en €18 aan de kassa. Houders van een vrijetijdspas betalen €5. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij:

  • Toerisme Herentals, Grote Markt 35, tel. 014/219088
  • het Sint-Baafshuis, Ring 9 te Noorderwijk, tel. 014/262548
    van maandag tot vrijdag tussen 10:00 een 12:00 uur.

Juli en augustus 2015 : De Preekstoel

Wat betekent het voor mij als ik zeg :

"Ik ben christelijk gelovig" ?

Acht sprekers nemen ons mee in hun persoon­lijke getuigenis. Creatief, gedurfd, spiegelend, actueel . . .

Elke spreker krijgt een half uur, niet meer en niet minder.

Nadien wordt u uitgenodigd in de tuin van de voormalige dekenij om, samen met de spreker, bij pot en pint nog een tijdje na te kaarten.


download de folder (pdf)

Vroege gasten kunnen ook dit jaar weer vanaf 19:30 uur genieten van de mooie klanken van het orgel van de Waldetrudiskerk


[dinsdag 7 juli]
Ilse Kerremans

Dr. Ilse Kerremans werd als eerste vrouw in België erkend als chirurg en werkt sinds 1992 als kinderchirurg aan het UZ Gent. Toen een vriendin haar praktijk opgaf om zich aan God te wijden in een slotklooster, kwam Ilse in contact met de Karmelspiritualiteit en met de figuur van Edith Stein. Ze verdiepte zich in haar persoon en gedachtegoed, geeft er voordrachten over en schreef een boek over de periode waarin Edith in Nederland verbleef, tot aan haar deportatie naar Auschwitz.

[dinsdag 14 juli]
Nikolaas Sintobin

Na een korte loopbaan als advokaat en onderzoeker aan de KULeuven, begon Nikolaas Sintobin aan zijn opleiding als jezuïet. Na zijn vorming in Parijs was hij enkele jaren leraar en verdiepte zich in de Ignatiaanse pedagogie en spiritualiteit. Hij werkte ook in het bezinningscentrum van de jezuïeten in Drongen. Thans is hij vooral actief als internetpastor via sites als www.inalledingen.org, www.verderkijken.org, www.gewijderuimte.org ...

[dinsdag 21 juli]
Jef Van Hecken

Ooit was Jef Van Hecken sportschepen in Mol, maar in 2012 ruilde hij de Kempische zandgronden in voor het drukbevolkte Bangladesh, van waaruit hij tal van sociale bewegingen, gezondheidsorganisaties en vakbonden in de Aziatische regio begeleidde. Sociale bescherming en arbeidsrecht zijn twee van zijn stokpaardjes. Intussen is Jef pensioengerechtigd, maar hij straalt nog steeds deze solidaire gedrevenheid uit, en dit vanuit een sterk christelijke bewogenheid.

[dinsdag 28 juli]
Bart Willemen

Bart Willemen is leraar Nederlands en Godsdienst in de derde graad van het middelbaar onderwijs. In 2014 ontving hij de prijs voor het spirituele boek voor "The Lord of Tolkien", een boek waarin hij twee passies combineert. Hij neemt de lezer mee op een queeste naar Tolkiens spirituele leven en denken, een boeiende tocht langs zijn gelovige levenshouding en de intieme band tussen zijn schrijverschap en zijn spiritualiteit.

[dinsdag 4 augustus]
Marjan Bonaugure

Marjan Bonaugure is 37, woont in Duffel en werkte als maatschappelijk assistente bij het OCMW. Een krachtige Godservaring veranderde haar leven ingrijpend en werd het begin van een zoektocht naar essentiële geestelijke vrijheid, waarbij het vertrouwen in God centraal staat. Dit leidde haar ook naar het buitenland, waar ze als vrijwilligster werkte in de tehuizen van de Zusters van Moeder Teresa. Wat er de voorbije 9 jaar gebeurde, vervult haar met een hoop, die haar eigen verhaal overstijgt en die ze graag met anderen wil delen.

[dinsdag 11 augustus]
Rudi Mannaerts

Rudi Mannaerts is kunsthistoricus en pastoor van de Antwerpse Sint–Andriesparochie. In zijn eigen kenmerkende stijl kan hij begeesterend praten over zijn geloof, over de kerk, over kunst... en over alles daartussen. Hij is ook leraar en aalmoezenier van de zeescouts. Mede hierdoor blijft hij een duidelijke en klare taal spreken, die velen raakt. In 2010 bracht hij voor Heilige Huisjes een lessenreeks over de kunstschatten van de Waldetrudiskerk.

[dinsdag 18 augustus]
Dirk Van der Goten

Dirk Van der Goten geeft les aan het Heilig Grafinstituut in Turnhout. In de jaren '80 stond hij mee aan de wieg van de Egidiusgemeenschap in Antwerpen, naar het voorbeeld van SantEgidio in Rome. Deze gemeenschap van leken zet zich in voor de armsten in de grote steden. Ze nemen ook initiatieven rond de interreligieuze dialoog en zitten geregeld aan de onderhandelingstafel voor het herstel van vrede in conflictgebieden. Het is voor hen van het grootste belang om te leven met de bijbel in de ene en de krant in de andere hand. Dirk Van der Goten is tevens auteur, onder andere van "Het boek Bob" en "Deadline 40".

[dinsdag 25 augustus]
Joris Vercammen

Joris Vercammen werd in 1979 tot priester gewijd voor het Bisdom Antwerpen en werkte er onder meer voor de jeugdpastoraal. In 1988 stapte hij over naar de oudkatholieke kerk van Nederland. Hij promoveerde aan de universiteit van Utrecht met een proefschrift over Kerkopbouw. In 2000 werd hij gekozen tot Aartsbisschop van Utrecht en in 2006 werd hij gekozen in het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken.