Welkom op de website van Heilige Huisjes

Heilige Huisjes

Heilige Huisjes stelt zich tot doel om kunst en christelijk geloof bij elkaar te brengen en de onderlinge dialoog te bevorderen. Doorheen culturele evenementen en acties en vanuit inspirerende culturele en spirituele bronnen wil Heilige Huisjes mensen laten kennismaken met het christelijk geloof en aanzetten tot geloofsverdieping. Lees meer ...

Wat betekent het voor jou als je zegt
"Ik ben Christelijk gelovig"

Al 7 jaar lang nodigt Heilige Huisjes tijdens de zomermaanden sprekers uit om vanop de preekstoel van de Sint-Waldetrudiskerk een persoonlijk antwoord te geven op de vraag wat het voor hen betekent als ze zeggen "Ik ben Christelijk gelovig". Zij krijgen hiervoor 30 minuten de tijd.

Nu kan ook u de uitdaging aangaan om een antwoord op deze vraag te formuleren en met anderen te delen. Bezoek deze pagina en deel met ons wat het voor jou betekent als je zegt "Ik ben Christelijk gelovig". U krijgt hiervoor 300 karakters...

Lees hier de getuigenissen die anderen reeds hebben ingegeven.

29 oktober 2016
Franciscus spreekt, door Geert Fierens

Franciscus, een man van zijn tijd én van onze tijd, gepassioneerd door zijn medemens en zijn vriend Jezus. Ontdek doorheen vijf pakkende toespraken, in een hedendaagse avondvullende evocatie met licht, muziek en zang, hoe verfrissend en vernieuwend zijn woorden wel zijn.

Zaterdag 29 oktober 2016 om 20:00 uur
in de Sint-Antoniuskerk (Paterskerk), Kapucijnenstraat 13 te Herentals.

Kaarten kosten €10 in voorverkoop en €12 aan de kassa
€ 5 (vvk en kassa) voor houders van een vrijetijdspas.

Reservatie door storting op rekening BE46 7310 0896 8936 van Heilige Huisjes
met vermelding "Franciscus Spreekt", naam en aantal kaarten12 december 2016 : Scheur toch de wolken

De advent, de mooiste tijd van het kerkelijk jaar, nodigt uit tot zingen. Door de eeuwen heen werden talrijke composities en liederen geschreven waarin mensen hun verwachting naar de komst van Jezus uitdrukken. Denk bijvoorbeeld maar aan het gregoriaanse 'Rorate caeli' of de liederen op tekst van Huub Oosterhuis, zoals 'Naar U gaat mijn verlangen Heer' en 'Scheur toch de wolken en kom'.

Bart Paepen, vicaris van het bisdom Antwerpen, komt samen met ons een aantal adventsliederen zingen. Hij zal stilstaan bij de liedteksten en op die manier de rijke en diepe betekenis van de advent belichten. Het wordt ongetwijfeld een hartverwarmende avond in de donkerste dagen voor Kerstmis.

Scheur toch de wolken op maandag 12 december om 19:30
in de Sint-Niklaaskerk te Morkhoven.
Toegang gratis.
Juli en augustus : De Preekstoel

Wat betekent het voor mij als ik zeg :

"Ik ben christelijk gelovig" ?

Negen sprekers nemen ons mee in hun persoon­lijke getuigenis. Creatief, gedurfd, spiegelend, actueel . . .

Elke spreker krijgt een half uur, niet meer en niet minder.

Nadien wordt u uitgenodigd in de tuin van de voormalige dekenij om, samen met de spreker, bij pot en pint nog een tijdje na te kaarten.

download de folder (pdf)
Vroege gasten kunnen vanaf 19:30 uur genieten van de mooie klanken van het orgel van de Waldetrudiskerk.


[dinsdag 5 juli]
Marleen Gebruers

Marleen Gebruers werkt al 35 jaar als thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis, waarvan 30 jaar als afdelingshoofd. Haar functie bestaat er vooral in om een groep van 65 verpleegkundigen dagelijks aan te sturen, te coachen en het beste in hen naar boven te halen. Dit alles probeer ze te doen vanuit een Christelijke inspiratie: in elke mens zit iets goed, iedereen is gelijk. Zo wil ze Jezus naam mee waarmaken: "Ik zal er zijn voor u".

Lees de getuigenis van Marleen Gebruers
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 12 juli]
Hanne Jacobs

Hanne Jacobs (°1989) behaalde in 2011 haar Master in de Godgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen aan de KULeuven. In mei 2012 startte ze als leerkracht Godsdienst in het Sint-Jan Berchmanscollege te Mol. Sinds 2014 werkt ze daarnaast als katholiek aalmoezenier in de gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand "De Kempen" in Mol. Christen zijn betekent voor haar in eerste instantie goed mens zijn, in het bijzonder voor diegenen die het moeilijk hebben of in hun leven tegenwind ervaren.

Lees de getuigenis van Hanne Jacobs
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 19 juli]
Marcel en Hild. de Bakker-Helsen

Nadat Hild. en Marcel drie eigen kinderen op de wereld hadden gezet, groeide hun verlangen om kinderen op te voeden die weinig kansen krijgen. Intussen hebben ze 14 kinderen geadopteerd, waarvan de meesten met een fysieke of verstandelijke handicap. Een 'buitengewoon' gezin…

Lees de getuigenis van Marcel en Hild. de Bakker-Helsen
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 26 juli]
Didier Vanderslycke

Didier Vanderslycke is maatschappelijk werker en priester van het bisdom Antwerpen. Hij is coördinator van ORBIT vzw, een organisatie die inzet op interlevensbeschouwelijke ontmoeting, een rechtvaardig migratiebeleid, samenwerking in diversiteit en een effectieve aanpak van racisme. Een goed asielbeleid voor de vele vluchtelingen die in ons land aankomen ligt hem dan ook heel nauw aan het hart.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 2 augustus]
Katlijn Malfliet

Katlijn Malfliet (°1954) is een gedreven en geëngageerde dame. Van 2010 tot 2013 was zij de eerste vrouwelijke decaan ooit aan de KULeuven. Binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen doceert ze Russische politiek en Oost-Europees recht en ze is vicerector voor cultuur, diversiteit en duurzaamheid. Daarnaast is ze coördinator van het Instituut voor Internationaal en Europees beleid en voormalig voorzitster van de Nationale Vrouwenraad en Pax Christi.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 9 augustus]
Bruno Aerts

Bruno Aerts gelooft doorheen mensen en hun getuigenis. Als vicaris voor caritas en vorming zoekt hij steeds naar methoden om geloof te verkondigen. Doorheen diaconie en ondersteuning aan organisaties die armoede bestrijden en solidariteit naar voor schuiven, tonen we immers het ware gelaat van Jezus. Vorming daagt mensen uit om het evangelie in hun eigen leven te ontdekken en zo getuigenis te brengen van wat in hen leeft.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 16 augustus]
Bob Timmermans

Is "de doden begraven" een werk van barmhartigheid? Bob Timmermans (° Antwerpen, 1943) "gelooft" van wel! Hij is diaken in de pastorale eenheid Kontich en gewezen begrafenisondernemer. Hij onderzoekt zijn geloofsovertuiging aan de hand van twee van zijn levenspassies: diakonaat en uitvaartzorg.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 23 augustus]
Jacques Maes

Jacques Maes was 17 jaar lang advocaat en is nu al 16 jaar magistraat en voorzitter van de afdelin-gen Mechelen en Turnhout van de rechtbank van koophandel Antwerpen. Hij is vader van twee dochters die beiden actief zijn in de gemeenschap van Sant'Egidio. Het verbaast dan ook niet dat in het diepgelovige gezin dagelijks gebeden wordt. Zijn persoonlijk engagement uit zich vooral als bestuurslid van de vereniging Pro Petri Sede.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 30 augustus]
Ilse Dupont

Ilse Dupont is pastoraal werkster in het bisdom Antwerpen. In de voorbije jaren deed ze vooral veel vrijwilligerswerk in de Kerk maar ook in het vormingswerk, o.a. bij Blindenzorg Licht en Liefde. Nadat ze al een groot aantal gasten heeft ingeleid, gaat ze nu zelf de uitdaging aan om op de preekstoel te klimmen en te getuigen over wat ze bedoelt als ze zegt: "Ik ben Christelijk gelovig".

Bekijk enkele foto's
7 jaar preekstoel

Dit jaar is de zevende editie van de preekstoel.

Een compleet overzicht van alle sprekers van de voorbije jaren vindt u hier.